Privacybeleid

PRIVACY VERKLARING HONDENTRIMSALON DOERAK te Roosendaal

Deze privacy verklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Hondentrimsalon Doerak verwerkt van haar klanten. Wij adviseren je om dit door te lezen.

1.        Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Francis Knappers.
Zij is de eigenares van www.hondentrimsalondoerak.nl 

2.        Welke gegevens verwerkt Hondentrimsalon Doerak; voor welk doel; en hoe lang?
2.1       Uitsluitend:
            a) voor- en achternaam van de klant, en de naam van de hond.
            b) adresgegevens
            c) telefoonnummer(s)

2.2       Deze persoonsgegevens worden voor volgende doeleinden gebruikt:
a)         naam, adres, en telefoonnummer worden gebruikt voor contact omtrent afspraken/betalingen
b)         en mogelijk voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten
c)         op onze website verwerken wij geen data van klanten. Afspraken worden telefonisch gemaakt.

2.3       Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt en bewaard indien men minimaal jaarlijks klant is.
             Na 12 maanden geen contact, of na overlijden van het huisdier, worden de gegevens verwijderd.

3.        Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

            Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Hondentrimsalon Doerak passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.       Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

4.1      Via Hondentrimsalon Doerak kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen.
            Hondentrimsalon Doerak zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren.

4.2     Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in art. 2, kan je contact opnemen met Hondentrimsalon Doerak. (e-mail onderaan)

5.       Wijzigingen

Deze verklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt.

Zijn er nog vragen of opmerkingen over deze PRIVACY VERKLARING, dan kun je altijd e-mailen naar

hondentrimsalondoerak@gmail.com.

Het maken van afspraken doen wij uitsluitend telefonisch.
Gelieve te bellen met Hondentrimsalon Doerak, Gagelberg 59, 4708 GD Roosendaal,
tel: 0649 814 531.                

Reacties zijn gesloten.